Loading…

Genesis 2:4

4 Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh zemi i nebe),

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software