Loading…

Genesis 2:15

15 Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software