Loading…

Genesis 10:5

5 Od těch rozděleni jsou ostrovové národů po krajinách jejich, každý podlé jazyku svého, vedlé čeledi své, v národech svých.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software