Loading…

Galatians 5:19–20

19 Zjevníť *jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost,

20 Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, *dráždění, různice, sekty,

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software