Loading…

Daniel 5:6

6 Tedy jasnost královská změnila se, a myšlení jeho zkormoutila ho, a pasové bedr jeho rozpásali se, i kolena jeho jedno o druhé se tlouklo.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software