Loading…

Acts 19:18–20

18 Mnozí pak z věřících *přicházeli, vyznávajíce se a zjevujíce skutky své.

19 Mnozí také z těch, kteříž se s marnými uměními obírali, snesše knihy o těch věcech, spálili je přede všemi; a početše cenu jejich, shledali toho padesáte tisíců peněz.

20 Tak jest *mocně rostlo slovo Páně a zmocňovalo se.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software