Loading…

Acts 1:9

9 A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen *jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

Read more