Loading…
Matthew 27:20

20 Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za *Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili.

Read more