Loading…
Matthew 26:3–4

3 Tedy *sešli se přední kněží a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš.

4 A *radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zamordovali.

Read more