Loading…
John 4:24

24 Bůh *duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti.

Read more