Loading…
2 Thessalonians 2:11–12

11 A protož pošle jim Bůh mocné dílo *podvodů, aby věřili lži,

12 A aby odsouzeni byli všickni, kteříž *neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.

Read More

*
*

10