Loading…
2 Peter 3:5–6

5 Tohoť zajisté z úmysla věděti nechtí, *že nebesa již dávno slovem Božím byla učiněna, i země z vody a na vodě upevněna.

6 Pročež onen první svět *vodou jsa zatopen, zahynul.

Read more