Loading…
2 Peter 3:3–5

3 Toto nejprve *vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači, podle svých vlastních žádostí chodící,

4 A říkající: *Kdež jest to zaslibování příchodu jeho? Nebo jakž otcové naši zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření.

5 Tohoť zajisté z úmysla věděti nechtí, *že nebesa již dávno slovem Božím byla učiněna, i země z vody a na vodě upevněna.

Read more