Loading…
2 Corinthians 11:3

3 Ale bojímť se, aby snad, jakož had *svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu.

Read more