Loading…
2 Corinthians 10:4–5

4 Nebo *odění rytěřování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad,

5 Jímžto podvracíme rady, i *všelikou vysokost, povyšující se proti umění Božímu, jímajíce všelikou mysl v poddanost Kristu,

Read more