Loading…
1 Kings 8:10

10 I stalo se, když vycházeli kněží z svatyně, že oblak naplnil dům Hospodinův,

Read more