Loading…
1 Corinthians 15:47–49

47 První člověk byl z země zemský, druhý *člověk jest sám Pán s nebe.

48 Jakýž jest ten zemský, takoví jsou i zemští, a jakýž ten nebeský, takovíž budou také i nebeští.

49 A jakož jsme *nesli obraz zemského, takť *poneseme obraz i nebeského.

Read more