Loading…

1 Timothy 6:16

16 Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v *světle nepřistupitelném, jehož žádný *z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.

Read more