Loading…

1 Peter 3:15

15 Ale Pána Boha *posvěcujte v srdcích vašich. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní,

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software