Loading…

1 Peter 2:24–25

24 Kterýžto *hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom *hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste.

25 Nebo jste byli jako *ovce bloudící, ale již nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software