Loading…

1 Peter 1:20

20 Předzvěděného *zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás,

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software