Loading…

1 Kings 19:9

9 Kdežto všed do jakési jeskyně, nocoval tam. A aj, řeč Hospodinova k němu, a řekl jemu: Co tu děláš, Eliáši?

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software