Loading…

1 Kings 18:4

4 Nebo když Jezábel mordovala proroky Hospodinovy, vzal Abdiáš sto proroků a skryl je po padesáti v jeskyni, a krmil je chlebem a vodou.)

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software