Loading…

1 John 4:10

10 V tomť jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on *miloval nás, a poslal Syna svého *obět slitování za hříchy naše.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software