Loading…

1 John 2:2

2 A onť jest *obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, *ale i za hříchy *všeho světa.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software