Loading…

1 Corinthians 15:22

22 Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak *i skrze Krista všickni obživeni budou.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software