Loading…

1 Corinthians 15:21–22

21 Nebo *poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka *vzkříšení z mrtvých.

22 Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak *i skrze Krista všickni obživeni budou.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software