Loading…

1 Corinthians 15:14

14 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázaní naše, *a daremnáť jest i víra vaše.

Read more