Loading…

Ezekiel 39:1

١ وانت يا ابن آدم تنبأْ على جوج وقل. هكذا قال السيد الرب. هانذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك وتوبال.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software