Loading…

Ezekiel 38:6

٦ وجومر وكل جيوشهِ وبيت توجرمة من اقاصي الشمال مع كل جيشهِ شعوباً كثيرين معك.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software