Loading…

Matthew 25:44

44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες: κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

Read more