Loading…

Luke 13:35

35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε: εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

Read more