Loading…

Acts 28:25

25 ἀσύμφωνοι τε ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν, ὅτι καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαί̈ου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν

Read more