Loading…
The Greek New Testament: SBL Edition

Luke 12:49–56

Embed This Verse

Add this verse to your website by copying the code below. Customize

49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ. 51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλʼ ἢ διαμερισμόν. 52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν, 53 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

54 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις· Ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως· 55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν;

Read More


49 ἐπὶ WH Treg NA28 ] εἰς RP

50 ὅτου WH Treg NA28 ] οὗ RP

52 ἑνὶ οἴκῳ WH Treg NA28 ] οἴκῳ ἑνὶ RP

53 διαμερισθήσονται WH Treg NA28 ] Διαμερισθήσεται RP

ἐπὶ WH Treg RP ] + τὴν NA28

θυγατέρα WH Treg NA28 ] θυγατρί RP

τὴν μητέρα WH Treg NA28 ] μητρί RP

πενθεράν WH Treg NA28 ] + αὐτῆς RP

54 ἴδητε WH Treg ] + τὴν NA28 RP

ἐπὶ WH NA28 ] ἀπὸ Treg RP

ὅτι WH Treg NA28 ] RP

56 δὲ καιρὸν Treg RP ] καιρὸν δὲ WH NA28

οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν WH Treg NA28 ] οὐ δοκιμάζετε RP