Loading…
2 Chronicles 11:6

He built Bethlehem, Etam, Tekoa,

Read more