Loading…
Titus 1:2

2 K naději života věčného, *kterýž zaslíbil před časy *věků ten, jenž nikdy *neklamá, Bůh, "zjevil pak *časy svými,

Read more