Loading…
Romans 7:18–19

18 Vímť zajisté, že *nepřebývá ve mně, (to jest v těle mém), dobré. Nebo chtění hotové mám, *ale vykonati dobrého, tohoť nenalézám.

19 Nebo nečiním toho dobrého, což chci, ale činím to zlé, čehož nechci.

Read more