Loading…
Exodus 20:16

16 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.

Read more