Loading…
2 Peter 3:8

8 Ale tato jedna věc nebudiž před vámi skryta, nejmilejší, *že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.

Read more