Loading…
1 Timothy 2:13

13 Adam *zajisté prve jest stvořen, potom Eva.

Read more