Loading…
Revelation 6:11

11 Καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳB στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνταιN ἔτι χρόνον,N ἕωςB πληρώσωσινN καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, καὶBN οἱ μέλλοντες ἀποκτένεσθαιN ὡς καὶ αὐτοί.

Read more