Loading…
Revelation 16:18

18 Καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶN καὶ φωναί, καὶ σεισμὸςBN μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφʼ οὗ οἱN ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμός, οὕτως μέγας.

Read more