Loading…
Matthew 18:12

12 Τί ὑμῖν δοκεῖ; Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν· οὐχὶ ἀφεὶςN τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη πορευθεὶςN ζητεῖ τὸ πλανώμενον;

Read more