Loading…
Mark 12:1

 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγειν,N Ἀμπελῶνα ἐφύτευσενN ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκεν φραγμόν, καὶ ὤρυξεν ὑπολήνιον, καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτοN αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν.

Read more