Loading…
Acts 17:23

23 Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, Ἀγνώστῳ θεῷ. ὋνN οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτονN ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.

Read more