Loading…
1 John 2:19

19 Ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον,N ἀλλʼ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρN ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν μεθʼ ἡμῶν· ἀλλʼ ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν.

Read more